Afscheid van Docker?

Door: toon

Docker werd in Kubernetes v1.24 vervangen door een andere container runtime tool en in AKS v1.19 was dit al de standaardconfiguratie. Voordien was er een abstractielaag voorzien genaamd Dockershim, een laag boven Docker om compatibiliteit te voorzien met de Container Runtime Interface (CRI). Nu deze twee lagen zijn verdwenen, werkt Kubernetes rechtstreeks met Containerd, een meer efficiënte manier van werken.

De impact voor developers was vrij klein, dezelfde containers draaien nog steeds op een cluster zonder enige wijzigingen. Voor zij die hun CI/CD pipelines hosten op Kubernetes was het wel even aanpassen omdat het concept ‘Docker in Docker’ niet meer opging. Om containers te bouwen binnen een cluster moeten we nu andere alternatieven gebruiken.

Liefst volgt zo’n alternatief de Open Container Initiative (OCI) specificatie, een open standaard voor containers. Onze favorieten zijn Podman (een all-in-one daemon-less alternatief) en Buildah (een uitbreiding op het container build systeem van Podman). Deze tools komen beide van RedHat en worden vaak samen gebruikt.

Met de opkomst van andere container registries in de public en de private cloud wordt er vaak gekeken naar andere oplossingen als vervanger voor Dockerhub. Voor vele developers is hun enige interactie met de originele Docker-tools de Docker Desktop applicatie die men gebruikt om lokaal containers te ontwikkelen.

Deze desktop applicatie is niet meer volledig gratis, bedrijven met meer dan een bepaald aantal developers hebben hier sinds eind vorig jaar een licentie voor nodig. Dit maakt nieuwe open-source alternatieven zoals Podman Desktop weer eens zo aantrekkelijk.

Als we terugblikken op de opkomst van Docker als technologie en vooral containers als concept, dan zorgde het voor een revolutie in de DevOps wereld. We zijn benieuwd naar de toekomst van Docker als een product, maar in onze repositories zal je binnenkort alvast een ‘Containerfile’ tegenkomen.