Referenties

Cevora

Opgericht in 1990 als initiatief van de sociale partners om opleidingen collectief te organiseren, is Cevora vandaag een organisatie die gratis opleidingen aanbiedt voor en door meer dan 55.000 bedrijven en 450.000 werknemers uit paritair comité (PC) 200. De wereld van opleidingen heeft intussen niet stil gestaan en is sindsdien danig veranderd. We denken al lang niet meer aan alleen de klassieke klassikale leervormen, maar ook e-learning, afstandsleren, stages, enzovoort. Meer een meer ontstond er bij Cevora een behoefte om die flexibiliteit in opleidingen en – digitale – verandering te weerspiegelen in de organisatorische structuur. Onder de paraplu van het Big Bang-project, een meerjarig transformatieprogramma, kiest Cevora voor een digitale transformatie.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitalisering
Bij het uittekenen van de verschillende transformatiefases, bleek echter al snel dat de onderliggende IT-systemen die de transformatie zouden moeten ondersteunen ook dringend aan grondige vernieuwing toe waren. Cevora maakte immers gebruik van een Legacy-systeem dat in de loop der jaren was uitgebouwd volgens de gangbare inzichten en naar best vermogen, maar ondertussen een logge, monolithische toepassing was geworden met achterhaalde en verouderde technologie. Het werd steeds moeilijker om de Legacy-structuur op een duurzame, kostenefficiënte manier te onderhouden. De kennis over dit pakket verdween met de jaren, documentatie was vrij beperkt en de kosten om de software aan te passen wogen niet meer op tegen de kortstondige voordelen ervan. Bovendien kon de Legacy-structuur geen antwoord bieden op Cevora’s behoefte om mee te groeien met de veranderende markt.

Data in de cloud
Om de vooruitgang van het gehele Big Bang-project niet te hypothekeren met een verouderde IT-infrastructuur, ging Cevora op zoek naar een architectuur waarmee standaardpakketten zoals CRM, boekhouding, CMS, online learning, enzovoort maximaal konden worden ingezet. Het systeem moest er ook op gericht zijn om met zo min mogelijk geschreven code toch zo wendbaar mogelijk te zijn opdat Cevora op haar eigen ritme stapsgewijs omschakelingen kon maken en toevoegingen uitvoeren.

Om functionaliteiten stelselmatig te kunnen ontkoppelen en nieuwe processen op te starten, dacht Cevora er aanvankelijk aan om haar Legacy-toepassing te koppelen aan een service bus. Na verschillende creatieve brainstormingsessies met Narato, bleek een data first-aanpak met de combinatie van een datahub, verschillende microservices en de integratie van SaaS-pakketten een meer geschikte insteek. Narato introduceerde o.a. de Azure Cloud, waardoor…..?. Naast actief meedenken over welke toepassingen het meeste voordeel zouden opleveren voor Cevora, nam Narato nam de rol van projectbeheerder op zich. Ons team volgde daarbij de permanente samenwerking tussen de gekozen partners nauw op en trad op als proxy integratie-moeilijkheden in kaart te brengen en op te lossen.

Dankzij de digitalisering van Cevora’s IT-infrastructuur gingen de operationele kosten en total cost of ownership (TCO) van de organisatie naar beneden. Daarnaast hoeft Cevora niet meer te investeren in technologische aanpassingen die snel achterhaald zijn omdat de nieuwe structuur zo is gebouwd dat er eenvoudig nieuwe toepassingen kunnen worden bijgebouwd. Bovendien kan Cevora nu ook beter inspelen op de vragende opleidingsmarkt met betrouwbare en accurate data.