Logistiek

De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn wil zijn werking optimaliseren op basis van concrete feiten. Daarom rustten ze hun bussen en trams uit met verschillende Internet of Things-toestellen om bijvoorbeeld een beter zicht te krijgen op het aantal wachtenden op perrons. Om dit alles in goede banen te leiden, vroeg De Lijn om hun IT-architectuur voor een pilootproject te evalueren en bij te sturen. Zo zorgen we dat ook de gegevens de juiste bestemming bereiken.

NxTPort

Om de Antwerpse haven een technologische boost te geven, gingen verschillende leveranciers een samenwerkingsverband aan onder de naam NxtPort. Men wou daarmee de aanwezige gegevens binnen de haven samenbrengen. Vervolgens zouden havenbedrijven, maar ook overheids- of controle-instanties, deze data dan kunnen gebruiken. Narato werkt al sinds het begin mee aan dit ambitieuze project.