Utility

EnergyVille

Onderzoekscentrum EnergyVille ontwikkelt technologie en kennis die zowel privé als publieke actoren ondersteunen op hun weg naar meer energie-efficiëntie, minder CO2-uitstoot en een duurzame stedelijke omgeving. Aan Narato vroegen ze om een IT-architectuur uit te tekenen die zich focust op het optimaal benutten van de gegevens waarover het centrum beschikt. Hierdoor kunnen de onderzoekers innovatieve technologieën zoals machine learning inzetten in hun projecten.

ENGIE Cofely

Om flexibeler en efficiënter aan de slag te kunnen met hun Smart Metering-platform, wilde ENGIE Cofely migreren naar de Microsoft Azure-cloud. Voortdurend gegevens doorsturen zorgt voor een bijna-realtime gebruik ervan. Narato zette hiervoor een migratiestrategie op die zich focuste op hergebruik van aanwezige technologie en kennis. Het resultaat was een modulaire architectuur die ook de basis heeft gelegd voor verdere innovaties met AI en machine learning.