Research

EnergyVille

Onderzoekscentrum EnergyVille ontwikkelt technologie en kennis die zowel privé als publieke actoren ondersteunen op hun weg naar meer energie-efficiëntie, minder CO2-uitstoot en een duurzame stedelijke omgeving. Aan Narato vroegen ze om een IT-architectuur uit te tekenen die zich focust op het optimaal benutten van de gegevens waarover het centrum beschikt. Hierdoor kunnen de onderzoekers innovatieve technologieën zoals machine learning inzetten in hun projecten.